Teologická konference v Brně dne 23. - 25.6.2014

Srdečně Vás zveme na TEOLOGICKOU KONFERENCI,
která se uskuteční v Brně, ve školícím středisku na Lipové,
v termínu 23. - 25.6.2014.
Téma: Církev, teologie a sněm

Konference se koná pod záštitou br. patriarchy ThDr. Tomáše Butty.

Podtémata:

1) Dokončit reformaci - 90 let od I. sněmu CČSH

2) Církev a současná společnost

3) Teolog a církev - ke 100. výročí narození prof. Zdeňka Trtíka

4) Teologická práce od VI. sněmu po současnost – Základy víry a další diskuse nad nimiKonferenční poplatek, splatný na místě, činí 500 Kč. Pokud se přihlásíte a přijedete na jeden den, platíte 160 Kč.

Teologická konference je akcí vzdělávací a slouží především k posílení společenství církve a budování vzájemných vztahů.

Konference je určena především duchovním, ale je také otevřená všem zájemcům z CČSH. Souvisí s konáním VIII. sněmu CČSH v roce 2014.

Konferenci organizačně zajišťuje naukový odbor ÚÚR, Mgr. Karolína Guhl.

Přihlášku (dole na stránce ke stažení) doručte prosím nejpozději do 20. června 2014

e-mailem na adresu: karolina.guhl@ccsh.cz; telefonicky: 220 398 113, 720 404 778

nebo osobně či poštou na Naukový odbor ÚÚR CČSH, Wuchterlova 5, 166 26 Praha 6 - Dejvice


PROGRAM

Po 23.6.

Příjezd a ubytování

Oběd

Bohoslužba  (J. Dovala)

Zahájení

Církev v současné společnosti

(J. Vogel)


Diskuze k tématu přednášky

Večeře

Večerní pobožnost

(P. Pechanec)

 

 

8.15

9.00 - 9.20

9.30

11.00

11.30 –13.00

13.00

14.00 -18.00

18.00

19.00

Út 24.6.

Snídaně

Pobožnost

(D.Tonzar)

Dokončit reformaci
- 90 let od I. sněmu CČSH

(děkan J.B.Lášek)

Přestávka

+ foto

Teolog a církev – ke 100. výročí narození prof. Zdeňka Trtíka

(T. Butta)

Oběd

Odhalení pamětní desky biskupu Karlu Pudichovi

+ film

 

Výstupy z diskusí

Volný

program s možností ochutnávky vín

 

 

8.15

9.00 - 9.20

9.30

11.00

11.30 - 12.30

12.30

13.30

 

St

25.6.

Snídaně

Pobožnost

(R.Göbel)

Teologická práce

od VI. sněmu

 po současnost

(P.Šandera)

Přestávka

Diskuze a zhodnocení

konference


Bohoslužba

(T. Butta)

Oběd

Odjezd
ĉ
Neznámý uživatel,
17. 6. 2014 8:23
Comments