Práce metodiků ÚDP z plzeňské diecéze - Mgr. Tomáš Procházka

Mgr. Tomáš Procházka vytvořil "Elementária - civilní interpretace náboženských pojmů".

cílová skupina: sudenti ZŠ i SŠ
délka: 1 vyučovací hodina
obsah: metodický pokyn s hlavním textem, prezentace s elementárii

Materiály jsou ke stažení na této stránce.
ĉ
Neznámý uživatel,
4. 7. 2014 6:06
ć
Neznámý uživatel,
4. 7. 2014 6:07
Comments