Práce metodiků ÚDP z plzeňské diecéze

Metodiky plzeňské diecéze jsou Mgr. Zuzana Kalenská (nyní zastoupena Mgr. Deborou Chytilovou)
a Mgr. Tomáš Procházka.

Comments