Práce metodiků ÚDP z královehradecké diecéze - Mgr. Lada Kocourková

Mgr. Lada Kocourková vytvořila "Návrh vyučovací hodiny Věrný Kristův učedník
a svědek Mistr Jan Hus".


cílová skupina: děti ve věku 9 - 12 let
délka: 1 vyučovací hodina
obsah: text návrhu vyučovací hodiny

Materiál je ke stažení na této stránce.
Comments