Práce metodiků ÚDP z královehradecké diecéze - Mgr. Alena Naimanová

Mgr. Alena Naimanová vytvořila návrh "Letního tábora s tématikou Mistr Jan Hus".

cílová skupina: děti ve věku 7 - 12 let
délka: 1 nebo 2 týdny (možno upravit rozvržení témat)
obsah: tabulka s tématy, metodický pokyn, starobylý text, doplňovačky (od Mgr. Jany Krajčiříkové)

Materiály jsou ke stažení na této stránce.


V případě zájmu o realizaci tábora do konce roku 2014, prosím kontaktujte pro další texty Mgr. Janu Krajčiříkovou na: jana.krajcirikova@ccsh.cz, z jejíž knížky pro děti "Dopisy z Kostnice" jsou použity úryvky v sekci "KNÍŽKA"(kniha bude dokončena do konce roku 2014, poté bude již volně v prodeji v knihkupectví Blahoslav).
ĉ
Neznámý uživatel,
2. 7. 2014 4:52
ĉ
Neznámý uživatel,
2. 7. 2014 4:53
ĉ
Neznámý uživatel,
2. 7. 2014 4:53
ĉ
Neznámý uživatel,
2. 7. 2014 4:53
ĉ
Neznámý uživatel,
2. 7. 2014 4:53
ĉ
Neznámý uživatel,
2. 7. 2014 4:53
ĉ
Neznámý uživatel,
2. 7. 2014 4:49
Ċ
Neznámý uživatel,
2. 7. 2014 4:52
Ċ
Neznámý uživatel,
2. 7. 2014 4:49
Comments