Ostatní katechetické materiály

Milé sestry a milí bratři,
nejen metodici ústřední duchovní péče se podílejí na přípravách materiálů k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, proto vznikla tato stránka, na kterou budou přidávány materiály duchovních, katechetů a dalších pracovníků z CČSH, kteří na šíření živého odkazu Mistra Jana Husa také spolupracují.


Zároveň mohou být tyto práce inspirací pro další pracovníky CČSH, kteří přemýšlejí o tom,
že k 600. výročí Mistra Jana Husa také vytvoří materiály vhodné pro další šíření.


Pastorační asistentka v NO Čelákovice s. Anna Radová vytvořila omalovánky pro děti a omalovánky
s kvízy s tématem osobnosti Mistra Jana Husa
. S grafickou úpravou pomáhala s.
Kateřina Bartošová
a s kvízy s. Mira Poloprutská. Omalovánky jsou ke stažení zde. Omaloványk s kvízy zde.
Heslo pro stažení je hus.
Comments