O nás

Naukový odbor

Pracovní úsilí naukového odbor Úřadu Ústřední rady CČSH  se zaměřuje, aby ze zdrojů Božího zjevení zasáhlo současného hledajícího i skeptického člověka v hloubi jeho osobnosti. Ze střednědobého hlediska to znamená, že je nutné s náležitou šíří a  výrazností sjednocovat naukové, bohoslužebné, církevně právní i organizační názory a postoje, eventuálně i předpisy a normy. V rovině vyjasňování identity CČSH je funkce církevního ústředí nezastupitelná. V této oblasti  také leží aktuální těžiště odborného servisu naukového odboru Ústřední radě i církvi jako celku. Nezastupitelnou činnost poskytuje  k naukovému odboru náležející referát duchovní péče.Z dlouhodobého hlediska jde o podporu úsilí o udržení členské základny, finančního a majetkového zajištění církve, o poměr církve a státu resp.společnosti, a ve spolupráci Husitskou teologickou fakultou UK o přípravu nástupnické generace kněžské i odborně bohoslovecké a vědecké.

             Záměr byl přijat Ústřední radou CČSH v říjnu 2005

Prof. ThDr. Zdeněk Kučera Dr.h.c.- přednosta odboru

 Narozen v Bratislavě. Univerzitní studia teologie  a filozofie  v Praze a v Basileji.

Farářem CČSH, přednostou ideového odboru Úřadu patriarchy  1966-74.

Na Husově čs.bohoslovecké fakultě odborným asistentem 1968 -70, docentem.

1979, profesorem 1981.Od r. 1990 na Karlově univerzitě v Praze profesorem  systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie dodnes, děkanem ve třech obdobích.

Přednášky na více než 20 evropských univerzitách. Česká i zahraniční vyznamenání, čestný doktorát filozofie. 

Mgr. Kristýna Mlýnková - referentka pro duchovní péči

Narozena v Jablonci nad Nisou. Studium na Husistské teologické fakultě UK  - dvojobor husitská teologie - psychosociální studia.

2005 - 2010 pastorační asistentka v NO Praha 2 - Nové Město.

V letech 2006-2013  zástupce CČSH v ústředním výboru Světové rady církví.

Od roku 2012 studium v doktorském programu na Husitské teologické fakultě UK.
ć
Eva Vymětalová Hrabáková,
18. 3. 2011 8:13
Comments