MLÁDEŽ - IX. setkání mládeže v Olomouci 15.-17. září 2017

Mottem letošního setkání je Nové srdce, nový duch... (Ez 36, 26a)

    Bližší dotazy na eva.vymetalovahrabakova@ccsh.cz                              
                                                                  
Podřízené stránky (1): LETNÍ TÁBORY 2016
ą
Eva Vymětalová Hrabáková,
15. 8. 2017 6:32
Comments