EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH TAIZÉ

EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH TAIZÉ
Veškeré informace naleznete na oficiálních stránkách zde
Na Evropské setkání na přelomu roku v termínu od 29. 12.2014 do 2. 1. 2015 se do Prahy chystá
asi 20-25 000 mladých lidí z celé Evropy. K zajištění organizace celé akce a zejména ubytování
a programu pro mladé poutníky je
potřeba spolupráce všech (nebo co nejvíce) sborů (farností, náboženských obcí apod.) naší církve z Prahy a okolí a mnoha jednotlivých dobrovolníků.


Přípravný centrální tým k Evropskému Taizé setkání v Praze v současné době čítá 6 bratrů z Taizé, 3 sestry (spolupracující s komunitou v Taizé), a 16 mladých dobrovolníků z různých zemí. Kafkův dům - Centrum příprav evropského setkání je přístupný všem zájemcům od úterý do soboty, v době 10:00–12:00 a 14:00–18.00. Je zde možnost setkat se s někým                 z přípravného týmu, dozvědět se víc o tom, co jsou evropská setkání a Taizé, prohlédnout si fotografie, zhlédnout videa, poslechnout si písně z Taizé nebo získat písemné pokyny a další materiály potřebné k přípravě ve farnosti, sboru nebo jiném lokálním místě příjmu.


??? JAK MOHOU JEDNOTLIVÉ NÁBOŽENSKÉ OBCE POSTUPOVAT ???

1. krok

Je potřeba, aby si farnost ochotná se do příprav zapojit, vytvořila „místní přípravný tým“ 2 – 3 lidi, kteří budou komunikovat s centrálním týmem v Kafkově domě. Tento tým by měl co nejdříve kontaktovat centrum příprav (mailem: info@taizepraha.cz, nebo telefonicky:  226 633 988) a nabídnout termín společné schůzky s členy centrálního týmu, kde se dozví osobně vše potřebné. Termín bude nejlepší dojednat před 8. listopadem, kdy se uskuteční celopražská informační schůzka, pro všechny farnosti a dobrovolníky do příprav zapojené společně. Místní tým se bude s členy centrálního týmu setkávat cca 1x za dva týdny.   

Místní přípravný tým bude také shromaždovat kontakty na všechny rodiny a domácnosti, které budou ochotné po dobu setkání ubytovat (poskytnout nocleh a snídaně) mladé poutníky z různých zemí. K tomuto slouží „formulář pro hostitele“ pomocí kterého se domácnosti ochotné poskytnout ubytování, budou registrovat. Tento formulář může být k dispozici v dané farnosti a při bohoslužbách na něj upozorňováno. Místní tým pak shromážděné formuláře předá centrálnímu týmu. Cílem je, aby bylo co nejvíce mladých poutníků ubytováno v místních rodinách. Ze zkušeností je to nesmírně obohacující zkušenost pro obě strany (hostitele i ubytované).

2. krok

Dále bude potřeba, aby místní týmy ve své farnosti ve spolupráci s centrálním týmem připravili program pro účastníky evropského setkání, kteří budou ubytování v okolí této farnosti. Bude se jednat o ranní modlitby a dopolední diskusní skupinky. Tištěné materiály (texty a otázky) v daných jazycích a vše potřebné bude zajištěné centrálním týmem.

3. krok

V době vlastního setkání 29. 12. bude potřeba zajistit příjem mladých poutníků na různých místech v Praze. Zde bude potřeba pomoci velkého množství dobrovolníků, kteří budou sedět u registrace a dávat přicestovavším lidem informace  ohl. jejich ubytování programu celé akce, jízdenek atp. (informace budou tištěné v daných jazycích).

 

·         Dále je poptávka po dobrovolnících, kteří by měli v od nynějška do prosince pravidelně několik hodin týdně čas (2-3 h) a mohli by pomáhat s koordinací a poskytováním informací v centru příprav v Kafkově domě. Zájemci se mohou registrovat též na  e-mailu: info@taizepraha.cz, nebo telefonicky na tel: 226 633 988

 

·         V rámci odpoledního programu během evropského setkání budou na výběr zajímavé workshopy (vždy odpoledne od 15 do cca 17 hodin). Již jsou domluvené různé s kulturní či historickou tematikou a v současné době bratři hledají zajímavé projekty v Praze a okolí se sociální tematikou (pro bezdomovce, pro potřebné, projevy solidarity…). Jakékoli nápady a nejlépe i kontakty zasílejte br. Emmanuelovi (anglicky) na mail: Emmanuel@taize.fr nebo na centrální e-mail:  info@taizepraha.cz


Veškeré informace naleznete na oficiálních stránkách zde

PLAKÁTKY PRO JEDNOTLIVÉ NÁBOŽENSKÉ OBCE KE STAŽENÍ DOLE NA TÉTO STRÁNCE.

Ċ
Neznámý uživatel,
13. 10. 2014 6:32
Ċ
Neznámý uživatel,
19. 11. 2014 6:36
Ċ
Neznámý uživatel,
19. 11. 2014 6:36
Ċ
Neznámý uživatel,
13. 10. 2014 6:31
ą
Neznámý uživatel,
13. 10. 2014 6:31
Comments