Archiv akcí


 • Duchovní cvičení 2017 Brno

               Duchovní cvičení se bude konat: 3.března -5.března 2017

                  ZAHRADA - duchovní středisko Církve čs. husitské, Lipová 26, Brno

  Téma: Kapka Božího pokoje

  „Získej vnitřní pokoj a tisíce okolo tebe naleznou spásu.“
  Serafím Sarovský
  plakát viz příloha
 • SETKÁNÍ MLÁDEŽE Z CELÉ CÍRKVE 7.-9. října 2016 V BRNĚ, motto akce: "Bůh je láska"
          INFORMACE O AKCI NA WEBU: http://setkani-ccsh.webnode.czBLIŽŠÍ INFORMACE a DOTAZY NA ADRESE: kristyna.mlynkova@ccsh.cz, nebo na tel: 720 404 778


https://www.facebook.com/events/1594283830836107/

LETNÍ TÁBORY 2016, tabulka ke stažení zde:

25. 6. 2016 se konala POUŤ NA SÁZAVĚ - CELODENNÍ KULTURNÍ A DUCHOVNÍ OPEN-AIR PROGRAM V AREÁLU KLÁŠTERA - děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc  zajištění programu, stránky akce zde: http://poutnasazave.ccsh.cz/, fotogalerie a článek o akci zde: www.ccsh.cz/galerie.php?id=984


DUCHOVNÍ CVIČENÍ PRO MLÁDEŽ se konala v Brně od 18. do 20.3. 2016
facebookwww.facebook.com/events/1649476842007773/
 Letos jsme meditovali nad myšlenkami poustevníka Serafíma Sarovského: "„Kdo dosáhl dokonalé lásky k Bohu, žije v      tomto světě jako by zde už nežil. Považuje se za cizince vůči všemu, co vidí, a trpělivě očekává neviditelné. Přitahován k Bohu, netouží už po ničem, než o něm rozjímat.“
Těšíme se opět za rok - na jaře roku 2017 na další duchovní cvičení v Brně s Jurajem Jordámen Dovalou
                   
                  Celocírkevní setkání mládeže CČSH v Hradci Králové se konalo v září 2015

DÍKY VŠEM ÚČASTNÍKŮM! UTVOŘILI JSTE MILÉ SPOLEČENSTVÍ! :-)


FOTOGRAFIE ZE SETKÁNÍ MLÁDEŽE V HRADCI KRÁLOVÉ ZDE:


https://www.facebook.com/events/1594283830836107/

Projekt byl realizován s podporou města Hradec Králové


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DUCHOVNÍ CVIČENÍ PRO MLÁDEŽ
6. - 8. 3. 2015 (BRNO, PENZION ZAHRADA)

„Ta nejmocnější modlitba, která může vyprosit skoro všecky věci, a ten nejcennější skutek ze všech je takový, který vychází z oproštěné mysli. Čím oproštěnější, tím mocnější, cennější, užitečnější, chvályhodnější a dokonalejší je modlitba i skutek. Oproštěná mysl zmůže všecko.“ Mistr Eckhart


Srdečně zveme na duchovní obnovu pro mládež, kterou opět po roce povede brněnský biskup Juraj Jordán Dovala.Víkendový duchovní program pro mladé lidi se uskuteční opět v Brně, v církevním středisku Zahrada od pátku 6. do neděle 8. března 2015. Program se bude skládat z několika bloků různých druhů meditace a modliteb, z bloku chval a společných bohoslužeb. Protože se jedná o exercicie pro mladé lidi, nebude v prostoru mezi jednotlivými bloky vyžadováno silencium, aby měli účastníci možnost sdílet své duchovní i životní příběhy.

Duchovní cvičení jsou organizována ve spolupráci mládežové organizace Via Facti a referátu duchovní péče o děti a mládež při naukovém odboru ÚR CČSH a za laskavé podpory Brněnské diecéze CČSH. DŮLEŽITÉ!!! Účastnický příspěvek zahrnující ubytování, stravu i program činí 500 Kč. Přihlášení spočívá v zaslání e-mailu nejpozději do 28. 2. 2015 na adresu kristyna.mlynkova@ccsh.cz a v zaplacení zálohy 200 Kč na účet VIA FACTI.  V přihlašovacím e-mailu je třeba uvést: jméno, příjmení, rok narození a telefonní číslo. Číslo účtu, na který je třeba zaslat zálohu je: 2300371902/2010. DŮLEŽITÉ!!!

Duchovní obnova nabízí komplexní víkendový program, proto je třeba se účastnit celého programu od začátku do konce. Doporučujeme neodkládat, pokud možno, příjezd do Brna na poslední chvíli. Je-li to jen trochu možné, přijeďte tak, abyste měli čas se zabydlet v domě a vydechnout. Příjezd na místo se tedy doporučuje v pátek  nejpozději v 17.00 hod. Již první podvečer předpokládá vaši aktivní přítomnost.

Těšíme se na setkání s Vámi

VI. SETKÁNÍ MLÁDEŽE CČSH 2014
VE VLAŠIMI
          
   I vzejde proutek z pařezu (Iz 11, 1)

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILIPoslední zářijový víkend, 26. – 28. 9. 2014, se konalo již VI. setkání mládeže, tradiční akce, které se každoročně účastní řada mladých lidí z CČSH a jejich přátel. Letos byla za místo konání zvolena malebná Vlašim.

Účastníky čekalo spousta duchovních zážitků, vzájemných setkání a workshopů se zajímavými hosty. Před samotným zahájením VI. setkání mládeže všem zúčastněným požehnal patriarcha Tomáš Butta, následovala pouť po kořenech církve, kdy se účastníci postupně setkali s Karlem Farským, Martinem Lutherem, Mistrem Janem Husem a Ježíšem Kristem.  Pravidelné modlitby vedla farářka Kamila Čadová, která tradiční modlitební pojetí doplnila o řadu prvků, včetně zajímavých hudebních intermezzí. První večer účastníci dostali proutek, který odkazoval k tématu setkání, tím byl letos Izajášův text “I vzejde proutek z pařezu” (Iz 11, 1). Text, interpretovaný v soudobém kontextu, jako prolínání starého a nového s důrazem na vzájemnou propojenost obou prvků. Důležitou roli zde hraje mezigenerační spolupráce, která je v budoucím směřování církve nezbytná. Proutek – mladá generace, jako hledající a tápající, pařez – starší generace, jako symbol vzoru teologického a duchovního. Obě generace spolu musí spolupracovat tak, aby cílem bylo pravé intelektuální společenství, jak tomu bylo na počátku vzniku CČSH. Církev má být místem útěchy, sebepoznání i seberealizace, které může být takto poznáváno pouze pokud zde bude existovat vzájemný respekt mladého “proutku” a starého “pařezu”. S odkazem na text vedl také biskup David Tonzar v sobotu dopoledne přednášku, ve které zdůraznil význam každého z nás pro budoucí směřování církve. Sobotní odpoledne bylo vyplněno workshopy s rozmanitými tématy. Velmi poutavou byla pro účastníky přednáška bývalého vězeňského kaplana Aleše Jalušky, který uvedl do vztahu vězeňství s biblickými texty. Proděkan Husitské teologické fakulty Jiří Vogel uvedl projekt “Studenti čtou Husa”, kde se zaměřil na Husův traktát “O církvi”. Martina V. Kopecká hovořila o významných a psychologicky zajímavých situacích v osobní životě, které mají svůj důvod i smysl a jsou posunem v cestě víry člověka, ve workshopu “Krize víry”. Taneční soubor Rút uvedl účastníky do symboliky židovských tanců v kruhovém i netradičním párovém tanci ve workshopu “Izraelské tance”. Daniel Majer se zaměřil na “Spiritualitu v partnerství” a Petr Wágner uvedl účastníky do tématu “Moderní křesťanské hudby”. Prostor byl též pro pohybové aktivity jako byl volejbalový turnaj, kde proti sobě stanul tým účastníků a místních nebo prohlídka vlašimského zámeckého parku, vedená farářem Zdeňkem Krušinou. Farářka Sandra Silná pohovořila v “Eko-workshopu” o ekologické stopě věcí, které každý den používáme. Sobotní večer patřil Divadlu Víti Marčíka, který vystoupil v nedalekém kulturním domě s představením “Labyrint světa” na motivy díla Jana Amose Komenského. V duchu učitele národů se nesla také večerní modlitba.

VI. setkání zakončila v neděli bohoslužba vedená farářem Zdeňkem  Krušinou, pražským biskupem Davidem Tonzarem a královéhradeckým biskupem Pavlem Pechancem, který také společně s mládežníky z královehradecké diecéze převzal předávací svíci setkání jako záštitu pro VII. setkání mládeže, které bude příští rok hostit právě Hradec Králové. Setkání mládeže se letos zúčastnilo 55 mladých lidí a 11 duchovních.


Program VI. setkání mládeže ve Vlašimi:

PÁTEK:    od 16:00    Registrace

        18.00 - 20.00    Společné grilování

        20.00 – 21.30    Uvedení do tématu setkání  

        21.30 – 22.15     Modlitba                          

        22.15                Noční bar U Kříže                        


                                        SOBOTA:        8.00 – 8.30         Snídaně (I. etapa)

                                                                            8.30 – 9.15            Snídaně (II. etapa)

                                                             9.30 – 10.00        Modlitba

                                                             10.15 – 12.15   Program k tématu setkání + diskuze

                                                             12.30 – 13.00       Oběd (I. etapa)

                                                             13.00 – 13.30 Oběd (II. etapa)

 

                                                          14.15 – 15.30       Volitelné workshopy (I. blok)

                                                                  Studenti čtou Husa (Domov pro seniory)

                                                                         Setkání s vězeňským kaplanem (ČSOP)

              Krize víry (místnost u katolíků)

                                                                         Prohlídka vlašimského zámeckého parku (sraz u vlašimské brány)

                                                                         Izraelské tance (začátek již ve 14.00, Sokol)

                                                                         Spiritualita v partnerství (kostel)

                                                                          Individuální meditace (věž/zahrada)

                                                                          Kreativní dílna (modlitebna)

         

                                                            16.00 – 17.15      Volitelné workshopy (II. blok)

                                                                    Setkání s vězeňským kaplanem (ČSOP)

                                                                          Moderní křesťanská hudba (Sokol/sklep)

                                                                          Volejbalový turnaj (hřiště)

                                                                          Prohlídka vlašimského zámeckého parku (sraz u vlašimské brány)

                                                                          Spiritualita v partnerství (kostel)

               Eko-workshop (altánek)


               Individuální meditace (věž/zahrada)


               Kreativní dílna (modlitebna)            17.30 – 18.00 Večeře (I. etapa)

                                                           18.00 – 18.30  Večeře (II. etapa)

                                                           19.00 – 21.00 Divadlo Víti Marčíka (KD Blaník)

                                                           21.30 – 22.15 Modlitba

                                                           22.30             Noční bar U Kříže


NEDĚLE:   8.00 – 8.30        Snídaně (I. etapa)

                  8.30 – 9.15           Snídaně (II. etapa)

              10.00 – 11.30      Bohoslužba

                                      Závěr setkání

               13.00 – 13.30     Oběd (I. etapa)

               13.30 – 14.00     Oběd (II. etapa)


MODLITBA ZA SETKÁNÍ MLÁDEŽE CČSH 2014

"Dobrý Bože, tvé vedení potřebuje každý člověk, mladý i starý, zdravý i nemocný, prostý i učený. Proto prosíme o vedení tvým Svatým Duchem, aby letošní setkání mládeže posílilo všechny účastníky ve víře, lásce a naději. Prosíme tě za budoucnost církve a za přesvědčivost jejího křesťanského svědectví. Děkujeme ti za vše, čím nás obdarováváš, za nadšení mladých i zkušenosti starých. Přiveď
si nás všechny k moudrosti a zralosti skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen."
                                                                                    Autorem je bratr Lukáš Bujna, farář ze Sokolova
TEOLOGICKÁ KONFERENCE V BRNĚ,
 - školící středisko na Lipové, 23. - 25.6.2014.

Téma: Církev, teologie a sněm

Konference se koná pod záštitou br. patriarchy ThDr. Tomáše Butty.

Podtémata:

1) Dokončit reformaci - 90 let od I. sněmu CČSH

2) Církev a současná společnost

3) Teolog a církev - ke 100. výročí narození prof. Zdeňka Trtíka

4) Teologická práce od VI. sněmu po současnost – Základy víry a další diskuse nad nimi.


Na průběh teologické konference můžete nahlédnout zde.    NA PŮL - setkání mladých z Církve československé husitské      v Prostějově 28.- 30. března 2014


Na konci měsíce března se uskutečnilo v prostějovské náboženské obci setkání „NAPŮL“, na kterém se setkali
mladí lidé z CČSH. Celkem 21 mladých lidí se zde sešlo s cílem vzájemného sdílení náboženské zkušenosti,
jelikož tématem sobotní diskuze bylo znovuzrození s odkazem na Janovo evangelium (3, 1 – 21). Zároveň se
celým setkáním prolínalo modlitební téma Svaté Trojice, podle kterého byla také koncipována biblická čtení modliteb. Součástí setkání byl výlet za historií do malebného zámku Plumlov, který leží na břehu Plumlovské přehrady. Setkání zakončila v neděli bohoslužba v místním sboru. A proč právě název „NAPŮL“? Každoročně
pořádá Naukový odbor CČSH celocírkevní setkání mládeže, abychom se však nesetkávali pouze jedenkrát
do roka, je tu právě setkání „NAPŮL“, které je otevřeno všem mládežníkům, kteří se již nemohou dočkat
zářijového celocírkevního setkání mládeže.
DUCHOVNÍ CVIČENÍ PRO MLÁDEŽ V BRNĚ NA LIPOVÉ,
28.2. - 2.3.2014O víkendu na přelomu února a března 2014 se Brně, v církevním penzionu Zahrada, uskutečnily  první duchovní cvičení pro mládež v novodobé historii CČSH. Jedinečný program, přizpůsobený potřebám cílové skupiny, si připravil a duchovními cvičeními nás provedl, brněnský bratr biskup Juraj Jordán Dovala. Celkem dvacet mladých lidí se zde setkalo za účelem prohloubit svou víru, ukotvit své duchovní směřování a zažít jedinečnost a sílu společenství po Bohu žíznících lidí podobného věku.

Exercicio“, latinské slovo které znamená „cvičení, procvičování“ je odvozeno od slova „exercere“, které se skládá z předpony „ex“ a slovesa „acere“ – doslovný význam tohoto slova je tedy „ukáznit se“. V církevní tradici se pojmem „exercicie“ nazývá činnost, kterou není posilována tělesná schránka a svalová hmota, což by mohl význam slova evokovat, ale náš vnitřní duchovní člověk.  Praxe duchovních cvičení se vine dějinami od dob církevních otců až dodnes, kdy je znovuobjevována a těší se vzrůstající oblibě mnoha křesťanů i hledajících. Je zřejmé, že čím dál tím více lidí v dnešní hektické a hlučné době cítí potřebu ztišení se, kontemplace a duchovního růstu.

V naší církvi je pojem duchovních cvičení už také celkem zaběhnutý, neboť se tato několikadenní setkání věřících, toužících po prohloubení svého duchovního života, konají napříč diecézemi již více než deset let, a to zpravidla v půstu a adventu. Tradiční Ignaciánská duchovní cvičení, se kterými se členové naší církve mohli setkat, spočívají v dodržování silentia, které je prokládáno výkladem textů z Písma, a z nich vycházejícím praktickým návodem, jak duchovní cvičení prožívat, jak se soustředit na přítomný okamžik, jak si uvědomovat Boží přítomnost, jak „hledět na Krista“. Výjimkou, kdy je možné při ignaciánských exerciciích mluvit, jsou osobní rozhovory, při kterých mají účastníci možnost rozebrat s exercitátorem konkrétní duchovní problém, učinit osobní zpověď apod.

Naše víkendová duchovní obnova v Brně nebyla vedena tak přísně, silentium bylo nařízeno pouze v rámci jednotlivých bloků meditace, takže po zbytek času jsme si mohli povídat, vzájemně se poznávat a sdílet své životní příběhy víry. Také program meditací byl veden velmi rozmanitě – od klasické křesťanské meditace slova „maranatha“ nebo „ buď vůle Tvá“ přes procvičování soustředění se při pohybu, po meditaci zpěvem… Výklad  - neboli návod, jak se modlit, meditovat, kontemplovat soustředit se na Boží přítomnost a tím rozvíjet svůj duchovní život, byl podáván velmi srozumitelně a jeho shrnutí je v podstatě prosté. Stačí spočívat každý den před Bohem, hledat ho tichu v sobě, kolem sebe, uvědomovat si jeho přítomnost, protože on je s námi vždy, každý okamžik, jen my často nejsme schopni ho v ruchu světa postřehnout a vnímat. Když se na toto zaměříme, začneme si následně všímat ve svém životě i jeho štědrých darů, kterými nás neustále obdařuje, a pochopíme že (a jak velmi) jsme milováni a náš život se tak stane šťastnějším a jeho prožívání bude naplněné.

Poselstvím této víkendové akce není jen uvědomění si, že Boha můžeme poznávat, blížit se k němu a vnímat ho v každodenním životě v jakýkoli okamžik, ale také připomenutí, že Duch Kristův v naší církvi je živý. Je přítomen v každé bytosti, žije v každém z nás.  A to, že se naše mládež chce účastnit nejen zábavných a hravých celocírkevních či deicezních setkání a táborů, ale že si je také vědoma potřeby rozvíjet svůj duchovní život, a že je ochotna na tom pracovat, je krásným znamením, že sedmileté období duchovní obnovy CČSH, které bylo v roce 2012 vyhlášeno, je již v plném proudu. Bohu díky za to, že „činí něco nového a už to raší“.
POZVÁNKA NA TEOLOGICKOU KONFERENCI – Brno, Lipová,
24.-26. 6. 2013

Téma:
Praktické otázky služby a úřadů v CČSH (úřad faráře, biskupa, patriarchy)

Konference se koná pod záštitou br. patriarchy ThDr. Tomáše Butty
Podtémata:

1)     Osobnosti patriarchů CČSH – historické portréty

2)     … Mládež o službě v církvi

3)     … Služba patriarchy

4)     …Praktické otázky služby ÚR

Změna programu vyhrazena

Konferenční poplatek činí 500 Kč, za jeden den 160 Kč. Konference se koná nejen za účelem vzdělávacím,   ale také aby bylo posilováno společenství církve jako těla Kristova. Nejde o konferenci povinnou, ale otevřenou všem, zájemcům.

Přihlášku doručte nejpozději do 15. června 2013

e-mailem na adresu: kristyna.mlynkova@ccsh.cz

telefonicky: 220 398 113

osobně či poštou na Naukový odbor ÚÚR CČSH

Wuchterlova 5, Praha 6 – Dejvice, 166 26Fotografie z letní Teol. konference v Brně v září 2012


POZVÁNKA NA TEOLOGICKOU KONFERENCI – Brno, Lipová,
17. -19. 9. 2012

    Téma: Naše doba, naše poslání

    Konference se koná pod záštitou br. patriarchy ThDr. Tomáše Butty.

    Podtémata:

1)     Proč se připravovat na husovské jubileum?

2)     Identita CČSH mezi generacemi.

3)     Mládež - budoucnost církve?

4)     Budoucnost církve? Praktické otázky duchovní správy a

     hospodářského zajištění.

Kapacita omezená!

Konferenční poplatek činí 500 Kč, za jeden den 160 Kč. Konference se koná nejen za účelem vzdělávacím, ale také aby bylo posilováno společenství církve jako těla Kristova. Nejde o konferenci povinnou, ale otevřenou všem, zájemcům.

Přihlášku doručte nejpozději do 10. září 2012

e-mailem na adresu: kristyna.mlynkova@ccsh.cz

telefonicky: 220 398 113

osobně či poštou na Naukový odbor ÚÚR CČSH

Wuchterlova 5, Praha 6 – Dejvice, 166 26


Fotografie z konference o liturgii, která se konala
12. června 2012

 
POZVÁNKA

na pokračování konference o aktuální liturgické službě CČSH

Vzhůru srdce –slavení liturgie v praxi

konanou v úterý 12. června 2012 od 9 hodin v budově CČSH, Praha 6, Wuchterlova 5

 Zajišťuje Naukový odbor Úřadu Ústřední rady CČSH

Prof. Dr. Zdeněk Kučera, přednosta  < zdenek.kucera@ccsh.cz>

Mgr. Kristýna Mlýnková, referentka < kristyna.mlynkova@ccsh.cz>

 Pořad:

9,00     prezence                                                                                            (Komenského sál)

9,15     zahájení modlitbou a písní – patriarcha ThDr.Tomáš Butta, Th.D.,

k tématu konference a organizační instrukce – Prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr.h.c.,

Mgr. Kristýna Mlýnková

10,00   liturgické dílny:

1. Užívání bohoslužebných knih, liturgických předmětů, liturgická roucha a gesta

- moderuje patriarcha ThDr.Tomáš Butta, Th.D.,                             (zasedací místnost)
2. Teologická a meditativní příprava a slavení večeře Páně v praxi náboženských obcí

- moderuje biskup ThDr. Petr Šandera                                              (Komenského sál)
3. Přednes hudebních částí Liturgie a zpěv duchovních písní

- moderuje farář PaedDr. Zdeněk Kovalčík                                   (kostel kůr u varhan)


 Účastníci konference budou rozděleni do 3 pracovních skupin, ve kterých postupně absolvují všechny tři liturgické dílny. Délka trvání jedné dílny bude 60 minut.

  13,30   Zhodnocení práce v dílnách                                                                               (kostel)

  14,00   Liturgické zakončení vzpomínkou k výročí patriarchy ThDr.Karla Farského a prof. Františka Kováře

– patriarcha ThDr.Tomáš Butta, Th.D.,


            Výběr témat a moderátorů je volen tak, aby směřoval ke skutečným aktuálním a konkrétním  bodům liturgické   služby v Církvi československé husitské.

Liturgie jako oslava Boha, sjednocení církve, poselství spásy světu

Koná se  v úterý dne 17. ledna 2012 v budově CČSH, Praha 6, Wuchterlova 5

Zajišťuje Naukový odbor Úřadu Ústřední rady CČSH

Pořad

9,00                 prezence

9,15                 zahájení, organizační instrukce

Referáty

9,25-9,45        ThDr.Tomáš Butta, Th.D., patriarcha: Liturgie CČSH – aktuální problematika, její vymezení a vytyčení otázek

9,50-10,10      Mgr. Pavel Kolář, Th.D. MTS, HTF: Theologické proprium Liturgie CČSH

10,10-10,30    PaeDr. Zdeněk Kovalčík: Hudební liturgická a písňová tvorba v prvních desetiletích CČSH

10,30-11,00    Diskuze

11,00-11,15    Přestávka na kávu

Referáty - pokračování

11,15-11,35    Mgr. Lukáš Bujna, farář: Smysl, stavba a zvěst ekumenického lekcionáře

11,35–11,55    ThDr. Petr Šandera, biskup: Biblická východiska misálu a lekcionáře CČSH

11,55-12,15    Mgr. Hana Tonzarová, Th.D., tajemnice pro ekumenu: Lekcionář a misál CČSH z exegetického a kazatelského hlediska

12,15-12,40    Diskuze

12,40–13,00    Prof. ThDr. Zdeněk Kučera, Dr.h.c.: Návrhy, doporučení a závěry

13,00               ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha: ukončení konference

Pohoštění

 Přihlášky: Naukový odbor Úřadu Ústřední rady CČSH do 15. prosince 2011

 Účast na konferenci je povinná pro kněze, jáhny a kazatele do pěti let služby a je otevřena všem kompetentním zájemcům.

 Slavení Liturgie náleží ke středu služby, jíž aktuálně vykonává CČSH.

Při Liturgii se scházejí pravidelně náboženské obce, o církevních akcích diecéze a o svátcích celá církev, o zvláštních příležitostech oslovuje prostřednictvím médií i naši širokou veřejnost. V bohoslužbě se konkrétně projevuje univerzální křesťanská jednota, celocírkevní totožnost CČSH i místní bohatost víry a vyznávání. Liturgické dědictví, vedle oficiální nauky a Ústavy s pomocnými řády, tvoří tradici CČSH. S ní se musí každá generace vyrovnávat a pro současnost ji nově interpretovat. Po osovém roce 1989 se CČSH v širokém záběru vyrovnávala s liturgickým dědictvím.V různých liturgických textech ji revidovala a nově rozvinula. Současná doba střetu civilizací, konkurence náboženství a světových názorů i výhled do budoucnosti církví v naší společnosti a státu představují výzvu k promýšlení teologických, teoretických i praktických otázek, bytostně spojených s výsluhou Liturgie v obcích i pro širší publikum v médiích. Konference má být prvním krokem ke zmapování živých otázek, k jejich klasifikaci a návrhům řešení, ať již formou rad, pomůcek, kursů nebo direktářů. Výběr navrhovaných témat i referentů je volen tak, aby směřoval k úvahám o skutečných aktuálních a konkrétních kritických bodech výsluhy. Na referátech se podíleli ti, kteří liturgickou službu pravidelně konají v různých vrstvách církevních služeb.


Setkání mládeže Církve československé husitské 2013 - Plzeň

přidáno: 26. 6. 2013 9:34, autor: Eva Vymětalová Hrabáková                                Program


Setkání mládeže "Napůl" - v Roudnici nad Labem 16.-17.3.

přidáno: 7. 3. 2013 8:27, autor: Eva Vymětalová Hrabáková   [ aktualizováno 7. 3. 2013 8:36 ]


1-2 of 2